ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ข้อบังคับการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558.pdf)law16 811 kB