ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2551

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ข้อบังคับการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2551.pdf)law17 1207 kB