ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย อำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ.2551

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ข้อบังคับอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ.2551.pdf)law19 736 kB