ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง พ.ศ.2551

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (การอุทธรณ์และการพิจารณาโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง พ.ศ.2551.pdf)law24 532 kB