ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ.2556

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (การจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ.2556.pdf)law31 182 kB