ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการลา และการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการลาและการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554.PDF)law28 537 kB